1 month ago
2.2K 👀

CHÀO BÌNH MINH 14/05/2021 Chương trình lược tin đầu ngày trên Hồn Việt TV và Little Saigon Radio#vaccine #Vietnam #LSR #Tin Tức #News & Politics
Tổng thống Biden công bố những người đã chích ngừa COVID-19 đầy đủ có thể bỏ khẩu trang.
Đăng ký theo dõi kênh để cập nhật chương trình mới nhất của Hồn Việt TV tại đây: http://bit.ly/2HVfdhX​
#Honvietv​ #ChaoBinhMinh​ #News​

#covid #Tin Vietnam #CORONAVIRUS #Little Saigon Radio #directv #tin hoa ky #news #trump #Little Saigon #Viet #tin quoc te #saigon #Vietnam News #hồn việt tv #2038

Hồn Việt photo 1 CHÀO BÌNH MINH 14/05/2021 Chương... Hồn Việt photo 2 CHÀO BÌNH MINH 14/05/2021 Chương... Hồn Việt photo 3 CHÀO BÌNH MINH 14/05/2021 Chương... Hồn Việt photo 4 CHÀO BÌNH MINH 14/05/2021 Chương...

Mp3 Download

Next videos

arrow_upward

Load More Similar Videos